Saturday, June 2, 2012

Bakit Hindi Mo Subukan Ang Ubuntu Linux?

Nagsimula akong gumamit ng Ubuntu Linux noong 2005. Ang version noon ay
6.10 Edgy Eft. Sawa na ko sa virus at malware na palagi kong inaalis sa
computer ko noong ang ginagamit kong operating system ay Windows XP. Ito
ang nagtulak sa akin para subukan ang Linux.

Hanggang ngayon ay hindi ako nagsisisi na ginamit ko ang Linux.
Post a Comment

Some Help You Are

Not all good motives end well. You thought you were doing somebody a favor but the other person is doing you mischief.